Rät­tel­se om för­sko­le­upp­rop

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

I för­ra num­ret be­rät­ta­de vi om #pressat­lä­ge, den hash­tag där per­so­nal in­om för­sko­lan i he­la lan­det vitt­nar om si­na svå­ra ar­bets­för­hål­lan­den med brist på per­so­nal, för sto­ra barn­grup­per och då­lig ar­bets­mil­jö. Vi skrev fel­ak­tigt att det var Lä­rar­för­bun­dets kam­panj. Ini­ta­ti­vet kom­mer från per­so­nal in­om för­sko­lan. Vi ber om ur­säkt för vårt miss­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.