Fitt­ja. Där kan jag so­va med dör­ren olåst. Det skul­le jag ald­rig gö­ra på Ös­ter­malm.

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

fot­bolls­spe­la­ren Er­kan Zengin från Fitt­ja som ny­li­gen skri­vit kon­trakt med Ham­mar­by sva­rar på en frå­ga i klub­bens match­pro­gram om han väl­jer Fitt­ja el­ler Ös­ter­malm. Han har dock köpt en lä­gen­het på Ös­ter­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.