VISS­TE DU ATT…

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

allt fler kla­gar på vår­den i Stock­holms län? Kla­gomå­len öka­de från 1608 till 2 058 mel­lan 2016 och 2017, en ök­ning på 28 pro­cent. Flest kla­ga­de på pri­mär­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.