Stal mo­bi­ler från so­van­de på tun­nel­ba­nan – greps

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Karin Win­ter

En man i 30- års­ål­dern pas­sa­de på att stjä­la mo­bi­ler från so­van­de re­se­nä­rer på tun­nel­ba­nan. Men stöl­den blev in­spe­lad av över­vak­nings­ka­me­ror och man­nen kun­de om­hän­der­tas av ord­nings­vak­ter i Blac­ke­berg.

– Jag vet in­te hur van­ligt det är att folk blir be­stul­na när de so­ver på kom­mu­na­la färd­me­del, men det är ju van­ligt med fick­tju­ve­ri i pub­li­ka mil­jö­er och här såg tju­ven sin chans, sä­ger Kjell Lind­gren, pressta­les­per­son hos po­li­sen.

Två per­so­ner på tå­get kun­de få till­ba­ka si­na mo­bi­ler. Yt­ter­li­ga­re två mo­bi­ler och kloc­kor hit­ta­des på man­nen. Även nar­ko­ti­ka fanns på man­nen, som ef­ter för­hör blev an­hål­len för grov stöld och nar­ko­ti­kabrott. Man­nen kan ock­så kopp­las till en stöld i som­ras med lik­nan­de till­vä­ga­gångs­sätt.

– Vi hop­pas att vi kan kla­ra upp fler fick­stöl­der i och med det här an­hål­lan­det, sä­ger Kjell Lind­gren.

Häkt­nings­för­hand­ling kom­mer att hål­las un­der tis­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.