Snart ska sopstan­ken bort från gro­pen

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

I fle­ra vec­kor har en tung il­la­luk­tan­de rök spri­dits från Kassmy­rag­ro­pen ef­ter att flis­hö­gar bör­jat ko­la. Se­dan dess har fö­re­ta­get Re­surs Re­cycling ar­be­tat med att ky­la ner de ry­kan­de flis­hö­gar­na. Nu i vec­kan har fö­re­ta­get en­ligt kom­mu­nen bör­jat sor­te­ra och fors­la bort det rök­ska­da­de ma­te­ri­a­let från tip­pen.

”Det kan in­ne­bä­ra att lukt sprids när det rök­ska­da­de ma­te­ri­a­let han­te­ras”, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.

Mju­kis­byx­or är väl ve­der­ta­get som dress co­de i Tum­ba. Det är en av de förs­ta sa­ker jag lär­de mig när vi flyt­ta­de hit. En lä­sa­re kom­men­te­rar vår ny­het om mju­kis­för­bu­det på ny­öpp­na­de Café Cor­niche i Tum­ba. Läs mer om den nya krogen på si­dan 6 och om re­ak­tio­ner­na på si­dan 8.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

SPRIDER STANK. Det är ett flisla­ger på Re­surs Re­cyclings av­falls­han­te­ring i Kassmy­rag­ro­pen som or­sa­kar den frä­na rökluk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.