Hy­res­gäst­för­e­ning­en:

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

– D. Car­ne­gie är in­te väl­kom­na i min kom­mun, sä­ger hy­res­gästord­fö­ran­den Si­mon Sa­fa­ri till tid­ning­en Hem & Hy­ra. Och Bot­kyr­kas ti­di­ga­re S-le­da­re Ka­ta­ri­na Berg­gren, som sål­de till Mitt Al­by 2013, tyc­ker att Mikael Ahl­ström har svi­kit: ”Det här är in­te alls vad vi kom över­ens om”.

– Jag är otro­ligt be­svi­ken och för­vå­nad. Det här är in­te alls vad vi kom över­ens om. Den över­ens­kom­mel­se vi gjor­de var att vi skul­le få en lång­sik­tig äga­re. Det be­ty­der minst 10 år, sä­ger Ka­ta­ri­na Berg­gren, ti­di­ga­re kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

Ång­rar du att ni sål­de?

– Jag tyc­ker att Mikael Ahl­ström har svi­kit. Men ut­i­från den kun­skap vi ha­de vid den tid­punk­ten var det ett rik­tigt be­slut. Det fanns ing­en kö­pa­re som var bätt­re, sä­ger hon.

Väns­ter­par­ti­et i Bot­kyr­ka drev en kraft­full kam­panj mot för­sälj­ning­en 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.