Stor pri­vatvärd tar över

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

D. Car­ne­gie & Co äger cir­ka 22 000 lä­gen­he­ter, bland an­nat i Vår­by och Fle­mings­berg.

De se­nas­te 3-4 åren har man in­ve­ste­rat cir­ka 3 mil­jar­der kro­nor på upp­rust­ning. Bo­la­get har fått kri- tik, bland an­nat i Hus­by, för att gö­ra lyx­re­no­ve­ring­ar där de bo­en­de ham­nar i kläm.

I Al­by lo­var man att al­la hy­res­gäs­ter ska få bo kvar. Lä­gen­he­ter­na re­no­ve­ras först när nå­gon flyt­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.