Det viss­te du in­te om Lill-Babs…

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

…att hon har skri­vit au­to­gra­fer till med­lem­mar­na i The Be­at­les. Hon var 1963 hu­vud­at­trak­tio­nen i det svens­ka tv-pro­gram­met Drop-In, där den dit­tills gans­ka okän­da eng­els­ka grup­pen upp­träd­de.

…att hon un­der sin långa kar­riär släppt 16 ori­gi­na­lal­bum och fy­ra sam­lingsal­bum. Den förs­ta full­äng­da­ren, Splorr, släpp­tes 1962. Men de­bu­ten gjor­de hon re­dan som 16-åring 1954, med en stenka­ka in­ne­hål­lan­de lå­tar­na Min mam­mas boo­gie och Svar till ”Ung och kär”.

…att hon är känd som sång­ers­ka, men Lill-Babs har ock­så haft en ge­di­gen skå­de­spe­lar­kar­riär. Hon har bland an­nat spe­lat i en hand­full Väst­tys­ka fil­mer och all­de­les ny­li­gen har hon hyl­lats för sin roll i SVT-se­ri­en Bonus­fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.