314 mil­jo­ner

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Un­der åren 2002 till 2014 in­ve­ste­ra­des to­talt om­kring 314 mil­jo­ner kro­nor i nya spärr­lin­jer för tun­nel­ba­nan och pen­del­tå­gen. 2015 kos­ta­de drift och un­der­håll av spär­rar­na om­kring 16 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.