Ef­ter­ar­be­te på­går i Kassmy­ra

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Ef­ter­ar­be­tet från den rök­ut­veck­ling som upp­stod i en byg­gav­falls­an­lägg­ning, i fö­re det­ta Kassmy­ra­täk­ten, för någ­ra vec­kor se­dan fort­sät­ter en­ligt plan. Fö­re­ta­get Re­surs Re­cycling ar­be­tar kon­ti­nu­er­ligt med att ky­la ner ma­te­ri­a­let och de sam­ar­be­tar med Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund.

Nu, vec­ka 14, har Re­surs Re­cycling på­bör­jat sor­te­ring och bort­fors­ling av det rök­ska­da­de ma­te­ri­a­let. Det kan in­ne­bä­ra att lukt sprids när det rök­ska­da­de ma­te­ri­a­let han­te­ras. Läs mer på bot­kyr­ka.se

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Twit­ter: @Bot­kyr­kaKom­mun

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.