Al­by spra­kar av färg

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Text och foto: Claudio Britos

Sät­ra, Fitt­ja och Al­by. Följ med Bot­kyr­kaDi­rekts fo­to­graf Claudio Britos på det tred­je stop­pet i hans re­sa En tim­me i or­ten.

GRUN­DEN. ALBYVÄGEN.

Jack­to­ne Gi­ta­gi­ah är sä­ker på att han vill ha en tshirt med tryc­ket ”Jack­to­ne Jack Aka Stock­holm Swe­den”, men först vill han må­la klart sin tav­la som han hål­lit på med i tre da­gar. Jag vill få al­la mi­na vän­ner att bli mer kre­a­ti­va, och det kan jag vi­sa...

Albys hög­hus får den kär­le­ken de för­tjä­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.