Jobb­mäs­sa för ny­an­län­da i Fitt­ja

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Ny i Sve­ri­ge och sö­ker jobb? Den 23 april ord­nar stu­di­e­för­bun­det Ibn Rushd jobb­mäs­san Job­ba i Sve­ri­ge för ny­an­län­da och asyl­sö­kan­de på Mång­kul­tu­rellt cent­rum i Fitt­ja.

– Många i grup­pen i asyl­sö­kan­de står helt ut­an­för sam­häl­let. De vill gär­na job­ba, men de får inte jobb och de vet hel­ler inte hur man sö­ker jobb. Vi vill öpp­na sam­häl­let för dem, sä­ger Hus­se­in Khali­li, pro­jekt­le­da­re på Ibn Rushd.

På mäs­san kan man träf­fa ar­bets­gi­va­re men ock­så få hjälp att för­stå hur den svens­ka ar­bets­mark­na­den fun­ge­rar.

Ibn Rushd är ett av de stu­di­e­för­bund som fått del av de peng­ar som re­ge­ring­en av­satt för att hjäl­pa asyl­sö­kan­de att snabbt kom­ma ut i stu­di­er och jobb.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

HITTA JOBB. Ibn Rushd ord­nar jobb­mäs­sa för asyl­sö­kan­de på Mång­kul­tu­rellt cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.