BORDE NORS­BORG RI­VAS?

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

– Nej, det tyc­ker inte jag. Jag vill hell­re att po­li­ti­ker­na pra­tar om rät­ten till per­son­lig as­si­stans, sä­ger Gun­vor.

– Nej. Men jag oro­ar mig för kri­mi­na­li­te­ten. Det be­hövs fler po­li­ser för att kän­na sig trygg på kväl­len, sä­ger As­me­ret. – Nej, det är fint här. Men om­rå­det be­hö­ver stä­das bätt­re och man be­hö­ver byg­ga stör­re lä­gen­he­ter, sä­ger Ra­no D. – Nej, men de be­hö­ver re­no­ve­ras, det drar kallt på vin­tern. Jag tyc­ker inte man ska byg­ga nytt, det räc­ker med bo­stä­der här, sä­ger Ra­no M. RA­NO DAV­LE­TO­VA OCH RA­NO MU­SAY­E­VA MED BARN GUN­VOR JANSSON OCH AS­ME­RET TECLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.