Skul­le slänga so­por – rå­na­des på mo­bil

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Med slag och hot med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål tving­a­de två rå­na­re till sig en mo­bil från en Tum­ba­bo, nat­ten till tors­dag.

En Tum­ba­bo som skul­le slänga si­na so­por nat­ten mot tors­dag blev rå­nad och sla­gen. Bland an­nat ska de två rå­nar­na ha fått med sig en mo­bil­te­le­fon.

– Per­so­nen ska ha fått nå­got slags slag och gär­nings­män­nen ska ha upp­vi­sat ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål, sä­ger An­na West­berg på po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

Ef­tersom brot­tet sked­de i an­slut­ning till brottsoff­rets bo­stad vill po­li­sen, av hän­syn till den­na, inte gå ut med ex­akt var rå­net sked­de. Men An­na West­berg sä­ger att det sked­de ut­an­för ett fler­bo­stads­hus på Storvre­ten­si­dan av Hud­ding­e­vä­gen.

– Det var inte jät­te­långt från Tum­ba sta­tion på en ga­ta i när­he­ten av Storvrets­vä­gen, sä­ger An­na West­berg.

Per­so­nen kun­de själv lar­ma po­li­sen och fick åka till sjuk­hus för kon­troll.

– Vi sök­te i om­rå­det med bland an­nat hund­patrull, men vi har än­nu inte hit­tat nå­gon av gär­nings­män­nen, sä­ger An­na West­berg.

Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om grovt rån.

FOTO: MOSTPHOTOS

En Tum­ba­bo som skul­le slänga si­na so­por nat­ten mot tors­dag blev sla­gen och rå­nad på sin mo­bil­te­le­fon.

SÖK­TE MED HUND­PATRULL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.