Över ett år långt väg­byg­ge

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Tra­fik­ver­ket byg­ger en gång- och cy­kel­väg längs Hud­ding­e­vä­gen mel­lan Tul­linge och Skytt­brink. Man byg­ger ock­så ett nytt skydds­räc­ke vid Tul­ling­e­sjön.

Vägen ska va­ra klar i slu­tet av sep­tem­ber 2019.

Or­di­na­rie bus­sar längs vägen på­ver­kas och er­sätt­nings­bus­sar tra­fi­ke­rar sträc­kan på var­da­gar un­der rus­nings­tid.

På tra­fik­ver­ket.se finns mer in­for­ma­tion om pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.