En ska­dad i brand i Nors­borg

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Kloc­kan 17:14 i ons­dags kom lar­met till po­li­sen om att det brann i en lä­gen­het på Iduns Väg i Nors­borg. Bran­den ska ha star­tat i ett kök. Ett stort rädd­ningspå­drag med sex brand­bi­lar, tre till fy­ra am­bu­lan­ser och ett fler­tal po­li­ser ar­be­ta­de på plat­sen.

En­ligt upp­gif­ter till Bot­kyr­kaDi­rekt blev kö­ket helt ut­bränt.

En per­son fick fö­ras till sjuk­hus med rök­ska­dor i sam­band med bran­den. Po­li­sen har upp­rät­tat en an­mä­lan gäl­lan­de all­män­far­lig vårds­lös­het och vål­lan­de till kropps­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.