Åter­vin­nings­sta­tion stängs

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Den 17 april stängs åter­vin­nings­sta­tio­nen på Vattra­vä­gen i Uttran, på grund av att bygg­lo­vet har gått ut. För­pack­nings- och Tid­nings­in­sam­ling­en, FTI, ar­be­tar med att sö­ka nytt bygg­lov för sta­tio­nen. FTI hän­vi­sar un­der ti­den al­la åter­vin­na­re till den när­lig­gan­de åter­vin­nings­sta­tion vid Rödstu ha­ge.

På FTI:s hem­si­da kan du hitta al­la kom­mu­nens åter­vin­nings­sta­tio­ner samt upp­gif­ter om när de töms och stä­das, se fti­ab.se/hitta-ater­vin­nings­sta­tion.

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Twit­ter: @Bot­kyr­kaKom­mun

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.