Ny äga­re av Mitt Al­by

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Den 5 april med­de­la­de bo­la­get Mitt Al­by att de säl­jer 1 274 lä­gen­he­ter på Al­by­ber­get till D.Car­ne­gie & Co.

Mitt Al­by köp­te lä­gen­he­ter­na 2013 av Bot­kyr­ka­byg­gen efter att Bot­kyr­ka kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­tat god­kän­na för­sälj­ning­en. Bot­kyr­ka­byg­gen, Bot­kyr­ka kommun och D Car­ne­gie & Co har träf­fats i da­gar­na. Samt­li­ga par­ter är över­ens om att åta­gan­de­na i det av­tal som re­dan finns mel­lan Bot­kyr­ka­byg­gen och Mitt Al­by kom­mer fort­sät­ta att gäl­la även med de nya ägar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.