Om­val till gym­na­si­et

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Mån­da­gen den 16 april kan du som sökt till gym­na­si­et se den pre­li­mi­nä­ra an­tag­ning­en på gy­an­tag­ning­en.se.

Om du vill änd­ra dig har du möj­lig­het till om­val på gy­an­tag­ning­en.se mel­lan mel­lan 19 april och 25 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.