Dags för eld­nings­vec­ka

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

14–22 april är det tillå­tet att el­da träd, gre­nar och kvis­tar. När du el­dar mås­te du se till att di­na gran­nar inte störs och att det inte upp­står nå­gon fa­ra för brand. Läs mer på bot­kyr­ka.se/eld­nings­vec­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.