Mi­kael Ahl­ström vil­le inte säl­ja

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Den 5 april med­de­la­de pri­vat­vär­den Mitt Al­by - som köp­te Al­by­ber­gets 1 300 lä­gen­he­ter av kom­mu­nen 2013 – att de säl­jer he­la be­stån­det vi­da­re till D.Car­ne­gie & Co. För­sälj­nings­sum­man blev 1 593 mil­jo­ner kro­nor. Kö­pe­sum­man 2013 var 730 mil­jo­ner. 2013 lo­va­de Mi­kael Ahl­ström att han skul­le äga fas­tig­he­ter­na myc­ket lång­sik­tigt och ”läm­na över dem till si­na barn”.

Men efter att bo­la­get börsno­te­rats 2015 kräv­de en stor ma­jo­ri­tet av ak­tieä­gar­na att fas­tig­he­ter­na skul­le säl­jas. ”Jag ha­de själv inte valt den vägen. Det känns li­te ky­migt att säl­ja”, sä­ger Mi­kael Ahl­ström till Bot­kyr­kaDi­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.