S-löf­te till Bot­kyr­kas äld­re

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Här är någ­ra av för­sla­gen:

Al­la Bot­kyr­ka­bor över 75 år har rätt till sex tim­mars hem­tjänst per må­nad ut­an bi­stånds­be­döm­ning.

Rätt att väl­ja vård- och om­sorgs­bo­en­de.

Egen tid, en tim­me mer hem­tjänst per må­nad, fort­sät­ter.

Äld­re ska få väl­ja en kon­takt­per­son de trivs med.

Äld­re ska få gå ut på pro­me­nad den dag de vill, inte ba­ra då det är sche­ma­lagt som det va­rit ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.