Fest för al­la 21 april

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

1918 be­slöt Sve­ri­ges riks­dag om li­ka och all­män röst­rätt för bå­de män och kvin­nor.

Bot­kyr­ka kommun fi­rar en hel vec­ka med start lör­dag 21/4 kl 13-21 i Hall­un­da fol­kets hus.

Det blir dis­kus­sio­ner på da­gen, mat och upp­trä­dan­den på kväl­len – bland an­nat med Ce­les­te från Al­by, känd från Ta­lang. Gra­tis in­trä­de ing­en för­an­mä­lan.

Un­der vec­kan Se he­la

blir det te­ma­da­gar om för­e­nings­li­vets roll, kvin­nors ställ­ning och per­spek­tiv från ny­an­län­da Bot­kyr­ka­bor. pro­gram­met: www.bot­kyr­ka.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.