Ro­s­tem be­seg­ra­de monst­ret

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Tred­je ron­den, tred­je mat­chen, tred­je ra­ka proffs­vins­ten. Ro­s­tem ”Kur­di­mus Pri­me” Ak­man fort­sät­ter proffskar­riä­ren obe­seg­rad ef­ter hel­gens vinst på Su­pe­ri­or Chal­lenge.

En hård spark mot le­vern. Det var det som till slut sänk­te Ho­li­van ”Monstro” Vi­ei­ra när det ba­ra var nå­gon mi­nut kvar av tred­je och sista ron­den på hel­gens Su­pe­ri­or Chal­lenge.

Ro­s­tem ”Kur­di­mus Pri­me” Ak­mans tred­je proffs­vinst var ett fak­tum.

– Jag do­mi­ne­ra­de ho­nom på al­la plan, lyc­ka­des t räf­fa t i digt med någ­ra hår­da knän mot ma­gen och ef­ter det åter­häm­ta­de han sig ald­rig. När jag lyc­ka­des få in le­ver­spar­ken i sista ron­den kun­de han i nte stäl­la sig upp igen, så det blev tek­nisk knock­out. Det var gött att få ett av­slut, sä­ger Ro­s­tem Ak­man.

Det blev ing­en knock i förs­ta ron­den som du för­ut­spåd­de, är du besvi­ken?

– Li­te besvi­ken. Men det är mitt fel, jag gick på li­te för ag­gres­sivt, jag bor­de ha sat­sat mer på snab­ba och rap­pa slag, i stäl­let för tunga. Men han var tuff, det får jag ge ho­nom, jag var för­vå­nad att han kun­de ta så myc­ket stryk.

Hur fi­ra­de du se­gern?

– Jag gick ut och fes­ta­de med he­la fa­mil­jen och al­la vän­ner, det var skit­kul! Jag fick så myc­ket po­si­tiv ener­gi, al­la var så gla­da och stol­ta och det kom shots och drin­kar från al­la håll – det led­de till att jag kom hem kloc­kan fem på mor­go­nen, ha­ha!

Vad var det förs­ta du åt ef­ter fighten?

– Det var en kur­disk shish- ke­bab med ris, och se­na­re en ham­bur­ga­re. Och en glass! Den förs­ta mål­ti­den var så najs, ef­ter någ­ra vec­kor på ba­ra torsk och broc­co­li fick jag ad­re­na­lin och blev helt ex­al­te­rad av en van­lig ke­bab, ha­ha, det var så gott!

Hop­pas på ny match

Nu vän­tar någ­ra vec­kors se­mes­ter för Al­by­so­nen som nu bor i Fle­mings­berg. Han hop­pas på näs­ta match i au­gusti el­ler sep­tem­ber. Och sik­tet har han in­ställt på wel­ter­vikt-ti­teln i Su­pe­ri­or chal­lenge.

– Det här var ing­en avgörande match, men ett steg i rätt rikt­ning, upp mot de stör­re ligor­na. Men om någ­ra mat­cher hop­pas jag att få en chans på ti­teln, det vo­re ett najs del­mål att ploc­ka hem det, sä­ger Ro­s­tem Ak­man.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

LYCKOKÄNSLOR. ”Det är så myc­ket som fal­ler på plats. Man har va­rit ner­vös, arg, går ige­nom ett krig. Och lyc­kas vin­na,” sä­ger Ro­s­tem Ak­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.