MARATON PÅ LUF­FEN

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

Näs­ta vec­ka ger re­dak­tio­nen sig ut på luf­fen i Bot­kyr­ka. Men vi har re­dan tjuv­star­tat: I vec­kan sprang vi med te­a­ter­grup­pen Sláva längs Grö­ding­e­de­len av Sörm­lands­le­den. Sträc­kan in­går i hös­tens upp­sätt­ning av Odys­sé­en, som har for­men av ett maraton. Läs mer i näs­ta num­mer!

FO­TO: HAN­NA THÅSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.