Vad var ditt förs­ta jobb?

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

So­fia och Adam Du­dek, Fullersta:

– Jag prak­ti­se­ra­de som fri­sör hem­ma i Po­len, men det blev jag ald­rig. Nu är jag som snic­ka­re.

Jen­ni­fer Qu­i­no­nes och Quest­lo­ve, Sät­ra: – Det var på Don­ken. Vi ha­de en skift­le­da­re som var för bos­sig. Ef­ter det fick jag and­ra jobb, al­la viss­te då att man pal­la­de stress.

Asia San­gi­or­gi och Eva Byqvist, Italien:

– Furuvikspar­ken. Jag job­ba­de som för­säl­ja­re i ki­os­ken, sål­de glass och go­dis.

Se­basti­an Kal­lan­der, Sät­ra:

– När jag var runt 15–16 job­ba­de med en ide­ell för­e­ning, an­ti­vålds­grup­pen Sö­der. Vi var ute på fri­tids­går­dar­na, fanns där för ung­do­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.