Det­ta har hänt

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Tio män miss­tänk­tes från bör­jan för grov våld­täkt i en trapp­upp­gång i Fittja 2016.

Med hjälp av tek­nisk be­vis­ning kun­de ett an­tal miss­tänk­ta gär­nings­män ring­as in. Fem män häk­ta­des och åta­la­des. Samtliga ne­ka­de och häv­da­de att kvin­nan fri­vil­ligt haft sex i ut­byte mot dro­ger.

Rät­te­gång­en fick stor me­di­al upp­märk­sam­het.

De fem män­nen fri­a­des i Sö­der­törns tings­rätt i de- cem­ber. Det led­de till ma­ni­fes­ta­tio­ner i Fittja och på Mynt­tor­get i Gam­la Stan. Åkla­ga­ren Markus Hank­kio över­kla­ga­de do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.