Att va­ra se­ni­or i Tul­linge

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Hur är det att va­ra se­ni­or i Tul­linge? Möt di­na lo­ka­la po­li­ti­ker, Tu­va Lund (S), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den, m.fl. Väl­kom­men på di­a­log­fo­rum! fre­dag 8 ju­ni kl. 14-16

Re­stau­rang Tul­len, Rö­mos­se­vä­gen 25

Tid: Plats:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.