DE G R TEATER P SPR NG

Bakläng­eslöp­ning i Grö­dinge är en del av trä­ning­en när Teater Sláva sät­ter upp Odys­sé­en som ma­ra­ton.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Odys­sé­en är en upp­följ­ning till Ili­a­den, Ho­me­ros be­rät­tel­se om kri­get i Tro­ja. Be­rät­tel­sen föl­jer kung­en Odys­seus un­der hans tio år långa re­sa hem från kri­get.

Odys­sé­en är skri­ven på versmåt­tet hex­a­me­ter och be­står av 24 sång­er och un­ge­fär 12 000 ver­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.