Kon­su­mentråd­gi­va­ren tip­sar

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Tvis­ter om hant­verkstjäns­ter är van­li­ga frå­gor till kon­su­mentråd­gi­va­ren. Of­ta hand­lar det om att ar­be­tet blir för­se­nat, att man in­te är över­ens om pri­set el­ler hur ar­be­tet skul­le ha ut­förts. Tänk på in­nan: - kon­trol­le­ra F-skat­te­se­del

- skriv av­tal

- be­ta­la in­te i för­skott.

Läs mer på Kon­su­ment­ver­kets Bo­ver­kets por­tal om­bo­en­de.se. Kon­su­mentråd­gi­va­re Bot­kyr­ka kom­mun tel. 070–180 62 24. och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.