Över 100 år i or­ten

BotkyrkaDirekt Norra - - REPORTAGE -

Vat­ten­ver­ket i Nors­borg stod klart 1904 och är ett av Nor­dens störs­ta. Det för­ser en mil­jon stock­hol­ma­re i de söd­ra och cen­tra­la de­lar­na av stan med vat­ten. Vatt­net tas från Rödstens­fjär­den, på el­va me­ters djup.

Ut­bygg­na­den var en gi­gan­tisk in­fra­struk­tur­sats­ning av Stock­holms stad. Ver­ket bygg­des ut på 70-ta­let och har idag två verk: öst­ra och väst­ra.

Vi an­vän­der i snitt 200 li­ter vat­ten per dag.

In­för byg­get av vat­ten­ver­ket för­vär­va­de Stock­holm stad kring­lig­gan­de jor­de­gen­do­mar, bland an­nat Stu­re­hovs slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.