Myr­na Pers­son MP:s nya grupple­da­re

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Det blir Myr­na Pers­son som tar över som ny grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Bot­kyr­ka ef­ter av­hop­pa­de Ali Khalil. Det be­slu­ta­des på par­ti­ets med­lemsmö­te.

Ef­ter att Ali Khalil av­gick ef­ter in­bland­ning­en i ett av­slö­jan­de om Al­by mos­kés för­sök att kö­pa rös­ter från Mo­de­ra­ter­na i ut­byte mot ett mos­ké­bygg­lov har pos­ten som Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re stått tom.

Myr­na Pers­son är Mil­jö­par­ti­ets första­namn till kom­mun­full­mäk­ti­ge och ord­fö­ran­de i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den.

På sam­ma mö­te val­des Niklas Gladh till ord­fö­ran­de i So­ci­al­nämn­den.

NY GRUPPLE­DA­RE. Myr­na Pers­son ord­fö­ran­de mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.