Ba­ra tom­ma ord från M?

BotkyrkaDirekt Norra - - ÅSIKT & DEBATT - Per Jans­son

Lä­ser på Bot­kyr­ka­mo­de­ra­ter­nas hem­si­da att de surt kon­sta­te­rar att det all­tid sam­ma sko­lor som pre­ste­rar lå­ga re­sul­tat och stän­di­ga un­der­skott i bud­get. Upp­gif­ter­na är häm­ta­de från delårs­rap­port 2 som stod på dag­ord­ning­en se­nas­te nämnd­sam­man­trä­det.

Då tän­ker man som med­bor­ga­re vad det är som Mo­de­ra­ter­na då fö­re­slår för åt­gär­der så att ele­ver och lä­ra­re kan få en bätt­re var­dag? I pro­to­kol­let är det blankt pap­per från Mo­de­ra­ter­na.

En stil­la und­ran, var är den så kal­la­de kraft­ful­la op­po­si­tio­nen i ut­bild­nings­nämn­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.