Äld­re får hjälp att hand­la mat på nä­tet

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Från ok­to­ber kan äld­re väl­ja att gö­ra ma­tin­köp di­gi­talt, med stöd från hem­tjäns­ten. Äld­re i Se­ger­sjö och Grö­ding­en är först ut att pro­va. —Di­gi­ta­li­se­ring­en har många för­de­lar. De ska själv­klart vå­ra äld­re få del av, sä­ger Pia Bor­ne­vi för­valt­nings­chef vård- och om­sorgs­för­valt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.