När skrat­ta­de du se­nast?

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

An­ton Bo­ut­rus och Ali­ou Jan­neh, Nors­borg:

– Jag skrat­tar he­la ti­den, jag vak­nar glad. Det är en vik­tig in­ställ­ning i li­vet, sä­ger An­ton. – Jag är näs­tan all­tid glad. Ibland kan man bli

Bran­ki­ca La­houd, Al­by:

– Nyss! När min kom­pis Maria bör­jar skrat­ta går det in­te att lå­ta bli att skrat­ta själv!

Chrishan Fer­nan­do, Nors­borg:

– Igår! Jag ha­de dan­ce batt­le med någ­ra kids och för­sök­te va­ra ro­lig med en hal­lo­ween­mask men miss­lyc­ka­des, kid­sen blev tyd­li­gen räd­da. När jag fat­ta­de det bör­ja­de jag skrat­ta.

Maria Ab­diyo, Nors­borg:

– För tio mi­nu­ter se­dan! Jag skrat­tar of­ta. Ett sä­kert sätt att få mig att skrat­ta är vi­de­oklipp där folk klan­tar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.