Fi­ra flag­gan med fot­boll för al­la

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

På na­tio­nal­da­gen den 6 ju­ni kan du fi­ra mång­fald och olik­het med fot­boll. Då ar­ran­ge­rar Nors­borgs IF, Spe­ar IF och Bot­kyr­ka kom­mun Till­sam­mans cup på Brun­na IP.

Fot­bollscu­pen är i sju­man­na-lag och är öp­pen för al­la mel­lan 13-19 år. An­mä­lan görs se­nast den 3 ju­ni till nif@nif.se. Men även al­la som är äld­re el­ler yng­re kom­mer ha nå­got att gö­ra un­der da­gen – ar­ran­gö­rer­na ut­lo­var mu­sik och folk­fest för he­la fa­mil­jen.

FO­TO: ALEX­AN­DER MOGSTAD

TILL­SAM­MANS. För­ra året ar­ran­ge­ra­des Till­sam­mans cup av Tul­linge fot­boll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.