Gädd­fa­brik

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Pro­jek­tet med att åter­stäl­la Kyrk­sjön in­led­des av Grö­dinge­bon Jan Wijk­man och Sport­fis­kar­na 2014. Pro­jek­tet har fått stöd av Bot­kyr­ka kom­mun.

I år räk­na­de man 370 gäd­dor som kom till Kyrk­sjön och Snäck­sta­vik för att le­ka.

RÄK­NAR. 370 gäd­dor kom upp för att le­ka i Kyrk­sjön och Snäck­sta­vik un­der mars och april, en­ligt Sport­fis­kar­nas räk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.