BORIS, SLAGS­TA

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

– Det lå­ter bra med fler bro­ar över E4:an, då blir det lät­ta­re att rö­ra sig mel­lan om­rå­de­na. Jag bor i vil­la på and­ra si­dan mo­tor­vä­gen och tar bus­sen när jag ska till Fitt­ja. Nya bo­stä­der är bra för då flyt­tar det hit fler män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.