RIMSHA SALEEMI, FITT­JA OCH AISHA KHWAYA, BREDÄNG

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Rimsha: – Det skul­le va­ra fett ro­ligt om om­rå­det blev mer blan­dat. Det är svårt att kom­ma nä­ra någ­ra et­nis­ka svens­kar idag, ef­tersom det in­te bor någ­ra här. Det har bli­vit myc­ket vi och dom. Bå­da si­dor be­hö­ver lä­ra sig mer om varand­ra.

Aisha: – Man bor­de ha det som ett ob­li­ga­to- riskt gym­na­sieäm­ne, hur man ska­par ge­men­skap mel­lan oli­ka grup­per.

Rimsha: – Men jag tror in­te det hjäl­per att byg­ga ihop om­rå­det över mo­tor­vä­gen. De som bor i rad­hu­sen i Slags­ta har flyt­tat dit för att kom­ma bort från pro­ble­men. Det vill va­ra för sig själ­va känns det som.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.