RUSLAN ISKANDEROV, AL­BY

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

– För att loc­ka hit män­ni­skor med peng­ar be­hö­ver man gö­ra in­ve­ste­ring­ar. Man be­hö­ver byg­ga ett bätt­re cent­rum, mer som Mall of Scan­di­na­via med fler eg­na fö­re­ta­ga­re, Det be­hövs ock­så bätt­re sko­lor så att barn­fa­mil­jer vill flyt­ta hit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.