Spad­tag för cric­ket­cen­ter

BotkyrkaDirekt Södra - - I BOTKYRKA -

Nu tas förs­ta spad­ta­get till en Cric­ketan­lägg­ning på Kärs­by­fäl­tet. Cric­ketan­lägg­ning­en byggs i sam­ver­kan med Hud­dinge kom­mun och Stock­holms id­rotts­för­bund. I sam­band med spad­ta­get vid Cric­ket­cent­ret in­vigs även en konst­gräs­plan i Vall­mo­par­ken kl. 16.30. Den byggs på ini­ti­a­tiv av bo­en­de i om­rå­det som skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag till kom­mu­nen. fre­dag 8 ju­ni kl. 15.

Kärs­by­vä­gen, Nors­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.