Ol­ber­ga för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv

BotkyrkaDirekt Södra - - I BOTKYRKA -

Koo­pe­ra­ti­vet star­ta­des av en grupp för­äld­rar i Sibble 2014. Ti­di­ga­re drev Bot­kyr­ka kom­mun barnom­sorg i Ol­ber­ga sko­la men be­slu­ta­de att läg­ga ner verk­sam­he­ten.

Mer in­fo om koo­pe­ra­ti­vet finns på bot­kyr­ka.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.