Ha­re Krish­na-rö­rel­sen

BotkyrkaDirekt Södra - - I BOTKYRKA -

Ha­re Krish­na är en ny­re­li­giös rö­rel­se som grun­da­des i USA på 60-ta­let. Rö­rel­sen grun­da­des av Sri­la Prab­hu­pa­da. De har en mil­jon med­lem­mar, varav ett hund­ra­tal i Sve­ri­ge.

Den har sitt ur­sprung i hin­du­is­men men tror på en en­da gud, Krish­na. Man prak­ti­se­rar bhak­ti-yoga och äter ve­ge­ta­risk kost. De har nolltolerans mot be­rus­nings­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.