Räd­da­de stu­gor

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Näs­tan he­la Da­lens ko­lo­ni­om­rå­de jäm­na­des med mar­ken på 60- och 70-ta­let för att gö­ra plats åt ett nytt jät­te­sjuk­hus. Pla­ner­na krymp­te dock till ett mind­re sjuk­hus (Da­lens sjuk­hus) och ett nytt bo­stads­om­rå­de (Da­len).

Fle­ra av sport­stu­gor­na räd­da­des och flyt­ta­des till Gran­by ko­lo­ni­om­rå­de i Liss­ma i Hud­dinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.