Oro:

Var­för är ekar­na vi­ta?

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

En in­sekt­sin­va­sion, sjuk­dom el­ler van­da­li­se­ring? Många har re­a­ge­rat på att lö­ven på många ekar bli­vit vi­ta, i stäl­let för mus­tigt grö­na.

Det är den sned­strec­ka­de el­stylt­ma­len som fått per­fek­ta för­ut­sätt­ning­ar i och med den tor­ra vårenl, för­kla­rar Tho­mas Strid, eko­log i Hud­dinge och Grö­dinge­bo.

– Den sned­strec­ka­de ek­stylt­ma­len gil­lar tor­kan. De le­ver i bla­den i eken och går runt och kä­kar upp klo­ro­fyl­len och det är det som gör bla­den vi­ta, sä­ger han.

Det ser rätt hemskt ut, men nå­gon ek­död är det in­te frå­ga om, för­säk­rar Tho­mas Strid.

– Nej, ekar­na kla­rar det här, sä­ger han.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

VAD HÄN­DER? Många har lagt upp bil­der på so­ci­a­la me­di­er om ek­fe­no­me­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.