Om pri­set

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Pri­set Ungt Ku­rage de­las ut år­li­gen av Ra­oul Wal­len­berg Aca­de­my, på Ra­oul Wal­len­bergs dag den 27 au­gusti. Syftet med

pri­set är att lyf­ta de unga som vå­gar hö­ja rös­ten, sträc­ka ut en hand el­ler på an­nat sätt age­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.