FÖRÄLDRALÖSA?

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA -

■■ IN­TE RÖ­RA! Många på Pass­vä­gen i Storvre­ten har en­ga­ge­rat sig i de små mås­ung­ar­na och hört av sig till Bot­kyr­ka­byg­gen med oro för att de har bli­vit föräldralösa. Så är in­te fal­let, häl­sar Ju­lia Hör­nell, kom­mu­ni­ka­tör. Hål­ler man sig en bit ifrån dem så bru­kar för­äld­rar­na när­ma sig. FO­TO: JU­LIA HÖR­NELL, BOT­KYR­KA­BYG­GEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.