Brand i Vårs­ta – fem rad­hus eva­ku­e­ra­des

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Det var strax in­nan el­va un­der tors­dags­för­mid­da­gen som lar­met kom in till SOS om att det brann i ett rad­hus på Backsva­le­vä­gen i Vårs­ta. Ris­ken var stor att bran­den skul­le spri­da sig till fler hus i läng­an.

– Det brin­ner i ett rad­hus mitt i en rad­hus­länge på Backsva­le­vä­gen. Det är fem hus i läng­an och al­la hu­sen är eva­ku­e­ra­de, sa Jo­nas An­ders­son, ytt­re chef på Sö­der­törns brand­för­svar.

Rädd­nings­tjäns­ten var på plats med ett stort rädd­ningspå­drag. Cir­ka 25 per­so­ner job­ba­de med att be­grän­sa brand­sprid­ning­en. Po­li­sen sat­te ock­så in en he­li­kop­ter för att hjäl­pa till i ar­be­tet.

Inga per­so­ner ska ha ska­dats i bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.