25

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

TU­SEN FEMHUNDRA kro­nor mås­te du tjä­na i snitt för att kun­na ta lån för att kö­pa en bo­stad i Bot­kyr­ka. I Stock­holm är mot­sva­ran­de siff­ra 36500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.