Fes­ti­val på fy­ra hjul rul­lar i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Nu har Sports Truck, en vagn med oli­ka id­rotts­ak­ti­vi­te­ter för ung­do­mar, bör­jat åka runt i Hall­un­da och Nors­borg. Fes­ti­va­len på hjul ar­ran­ge­ras av Spe­ar IF och mö­tes­plat­sen Unga Vux­na i Nors­borg och kom­mer att kö­ra runt i Hall­un­da och Nors­borg fram till den 27 ju­li.

Kärs­by IP, Hö­ders väg och Brun­na IP är plat­ser­na som truc­ken kom­mer att be­sö­ka. Ing­en an­mä­lan krävs och Sports Truck är helt gra­tis för al­la.

FOTO: DILSHAN FERNANDO

SOMMARLOVSKUL. Bil­den är in­te ta­gen från som­ma­rens ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.